Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sestava motor-dynamo

Montáž dynama na motor.

Motor_nastavení:

Otáčením setrvačníku ověříme HÚ 1. válce (bližšší k chladiči)
a dalším pootočením (po směru chodu motoru)
nastavíme drážky v zadním dílu kliky do svislé polohy.

Dynamo_nastavení:

Unašeč na dynamu nastavit do osy s děrami pro upevnění dynama
(tak jak je namontován na motoru) značka na unašeči dynama 
MUSÍ být nahoře.
Nasadíme perka do unašeče a s trochou šikovnosti nasadíme
dynamo na motor.

Přerušovač zapalování - obr3, obr4:
 
Dostal se mi do rukou orig. přerušovač s označením: 
pevný kontakt  (2 válec) a úhlově nastavitelný  (1 válec).
 
Nasadíme přerušovač na konec dynama. Při pohledu zezadu je pevný
kontakt vlevo (2 válec) a nastavitelný kontakt vpavo (1 válec).
Zdá se, že je to logické i z pohledu na mazací filc vačky.
 
Odtrh:
Seřizování odtrhu. (zdroj: Aerovkář) 
 
Velikost odtrhu je hodnota maximálního rozevření rozevřených kontaktů, 
tedy pokud je vačka ve svém nejvyšším bodě. 
Velikost seřízení odtrhu je pro oba válce 0,4 mm. 
Otáčením motoru nastavíme vačku přerušovače do její nejvyššího bodu 
tím dojde k rozevření kontaktů. 
Povolíme stavěcí šroubek pevného kontaktu. 
Mezi kontakty vložíme měrku s hodnotou 0,4 mm. 
Pokud nemáme tuto měrku, je možno použít kousek papíru 
(cigaretový je optimální), který má hodnotu zhruba 0,4 mm. 
Kontakty přibližujeme k sobě a seřídíme tak až na předepsanou vzdálenost. 
Ta nastane v době, kdy  měrka klade při protahování  mezi kontakty odpor 
a jde protáhnout jen ztěžka. 
Stejným postupem seřídíme i odtrh na druhém válci. 
Přesné seřízení odtrhu má velký vliv pro vlastní funkci zapalování 
a tím i chodu motoru. 
 
 
Předstih:
Seřizování předstihu. (zdroj: Aerovkář)
 
Nejdříve seřídíme první přerušovač,(pevný kontakt-2 válec), 
který je po levé straně, poté na pravé straně (úhlově nastavitelný-1 válec),
aby pálily po 180 stupních.
 
Na bloku motoru, přibližně v úrovni maznice setrvačníkového ložiska, 
je vyražena přeškrtnutá nula. 
Značka je na obrobené ploše, kam dosedá kryt setrvačníku. 
Stejné značky jsou na setrvačníku v rozmezí 180o . 
Najdeme je u náběhů zubů pro pastorek setrvačníku. 
Cca 8 zubů před těmito značkami jsou jednoduché záseky . 
Protože tyto značky splývají s frézováním zubů setrvačníku, 
bývají ještě někdy doplněny dulčíkem. 
Pokud nastavíme některou z přeškrtnutých nul na setrvačníku 
proti nule na bloku motoru, máme vždy jeden píst v horní úvrati. 
Při nastavení záseku na setrvačníku proti nule na bloku, 
je vždy příslušný píst 6 mm před horní úvratí, 
což je podstavení pístu pro seřízení zápalu při základním předstihu. 
Při seřizování  předstihu máme již nastaven odtrh,kontakty přerušovače 
na stejný odtrh – 0.4 – 0,5 mm. 
Dále najdeme okamžik zapálení svíčky, která je ovládána pevným kontaktem 
přerušovače (pevný kontakt je ten, který v přerušovači nejde úhlově posunout).
Tuto polohu zápalu si označíme na setrvačníku proti nule na bloku motoru 
a otočíme setrvačníkem o 180o . 
V této poloze nastavíme pohyblivým kontaktem v přerušovači zapálení 
druhého válce. 
V této fázi seřizování ještě nekontrolujeme zda válce pálí v poloze 
setrvačníku, ale ještě jednou zkontrolujeme zda pálí přesně po 180o  
- musí pálit při stejné vzdálenosti záseků na setrvačníku vůči nule na bloku. 
Při této kontrole pochopitelně nesmíme pohybovat přerušovačem. 
Tím máme seřízeno zapálení obou válců při stejné poloze pístů. 
Nestejná poloha pístů při zápalu vzniká časem rozdílným opotřebením kontaktů, 
proto je vhodné již při montáži kontaktů vybírat takové, 
které mají stejné opotřebované kontaktní plochy a také stejně vysoké 
pertinaxové nožičky. 
 
Nyní již můžeme seřídit zapálení při základním předstihu.
Setrvačník nastavíme jedním z jednoduchých záseků proti nule na bloku motoru. 
Uvolníme strunu bowdenu u přerušovače a celým přerušovačem otáčíme 
až do okamžiku zapálení svíčky nastaveného válce. 
V této poloze nastavíme páčku předstihu do plusu, 
by se  měl předstih zápalu zvýšit asi na 9 – 10 mm před horní úvratí pístů. 
Při plném otočení páčky do mínusu by mělo k zápalu docházet 
téměř v horní úvrati pístů. 
Pokud je motor v pořádku a zapalování máme seřízené, 
není nutné za jízdy předstih příliš dolaďovat a motor by měl 
v letním počasí v této poloze i spolehlivě startovat.
 
 
 
 
 

Fotografie